Školní projekt – Zvířata a ptáci v zimě

V rámci školního projektu se děti naučily znát některé ptáky a zvířata, které u nás vidí v zimě. Děti si procvičily i poznávání ptáků dle hlasu, rozeznávání  povrchu zvířat hmatem a praktické zkušenosti z krmení ptáků i zvířat výtvarně ztvárnily. Během projektu se naučily nové říkanky, tanečky i pohybové hry. Procvičily si pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, před i pod, první písmena a počítání do 10.