Učitelky: Eva Kypěnová, Ilona Přikrylová

Školnice: Hana Králíčková

Vánoční focení

V případě zájmu o vánoční fotografování, potvrďte prosím svým podpisem na nástěnce u Vaší třídy.