Učitelky: Zdeňka Procházková, Bohumila Křivánková

Asistent pedagoga: Jitka Bezděková

Školnice: Marcela Dadáková

Vánoční focení

V případě zájmu o vánoční fotografování, potvrďte prosím svým podpisem na nástěnce u Vaší třídy.