582 365 510 | 775 921 955

Dnes je 15. 6. 2024

Akce v měsíci

ČERVEN

3.6. Oslava MDD

12.6.  v 15:00 Zahradní slavnost, pasování na        školáky, rozloučení s předškolními dětmi

13.6. Klíč k přírodě Sovička

17.6. Návštěva paní učitelky 1.tř. v 9:00 v Sovičce

27.6. Klíč k přírodě Sovička

 

 

KVĚTEN

2.5. Zápis do MŠ

9.5. Den matek projekty ve třídách

14.5. Vítání občánků

15.5. Focení dětí od 8 hod

16.5. Klíč k přírodě 9 – sovička

20.5. Dopravní hřiště Sovička

21.5. Dopravní hřiště Sluníčko

28.5. školní výlet

30.5. Besídka angličtina, pohybový kroužek

 

DUBEN

4. 4. Kosí bratři – pohádka v Prostějově

10. 4. Muzikálové potěšení – pro všechny děti V Berušce od10:30 hod.

11. 4. Klíč k přírodě 8 – Sovička, děti, co jdou do ZŠ

18. 4. Návštěva ZŠ – předškoláci, co půjdou do ZŠ, porada – učitelky

19. 4. Den země – ekologické hry

8. 4. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Sovička  8-10h

23. 4. Den otevřených dveří -8:00 – 16:00 hod.

25. 4. Rej čarodějnic – výlet do Čech pod Kosířem – Slu, So

27. 4. Stavění májky – Hasiči, výroba ozdobných květin, vystoupení dětí ze Sluníčka a
Sovičky

BŘEZEN

15. 3. JAK KOMUNIKOVAT S RODIČI – DVPP PRO PEDAGOGY

18. – 22. 3. JARNÍ TVOŘENÍ VE ŠKOLCE

19. 3. KLAUNIÁDA – pohádka ve školce

25. 3. VYNÁŠENÍ ZIMY

25. -28. 3. Velikonoční tvoření s dětmi

26. 3. VČELKY – ekologický program Iris ve školce

27. 3. VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK – školní projekt

 

 

ÚNOR 2024

5.2. – ekocentrum Sluňákov – třída Sluníčko, Sovička

8.2. Iris – lesní program

 

LEDEN 2024

15.1.-20.1. – krmení zvířátek – školní projekt, Klíč k přírodě 4 Sovička

19.1. Karneval s bublinkovou show v 9:00hod

 

PROSINEC

2.12. – Zpívání dětí u rozsvícení stromu – předškoláci

5.12. – Ptáci na krmítku – Iris všechny třídy

6.12. – Čertovské radovánky a Mikulášská nadílka v mš

6.-16.12. – Vánoční tvoření ve školce

14.12. – Vánoční posezení ve třídách, Vánoční nadílka pro děti ve školce, Beruška, Sluníčko od 15hod, Sovička od 15:30hod

18.12. Muzeum Prostějov – Vánoční program – předškoláci

 

LISTOPAD

8.11.  Focení dětí v 9h

9.11.  Klíč k přírodě 3 – předškolní děti

30.11. Vyšetření očí od 8.30 hod.

30.11. Přednáška o školní zralosti v 15.15 hod.

13.11.-24.11. Tvořivé dny z hlíny

 

ŘÍJEN

5. 10. Logopedická depistáž

10. 10. Klíč k přírodě 2 -Sovička

11. 10. Dopravní hřiště – Sovička 8:00 – 9:00

12. 10.​​Exkurze do jiných ZŠ, MŠ – projekt MAPZapl., Flád.

13. 10. Z lesa – pohádka ve školce

16. 10. Pedagogická porada – pro učitelky

17. 10 Zpívání dětí na Vítání občánků – vybrané děti

16. – 27.10. Strašidlový týden – školní projekt

23. 10. Jak byla vosa Marcelka ráda, že je – pohádka PV

24. 10. Den otevřených dveří od 14 -16:30 hod.

24. 10. Čarovná světýlka – kouzelná stezka pro rodiče s dětmi

v prostoru zahrady MŠ od 16:30 do 18:30 hod

24. 10. Jarmark – 14:00- 18:00 hod

…… schůzka s rodiči dětí, přihlášených na lyžování

 

Přednáška o školní zralosti s učitelkami ze ZŠ Valenty

 

ZÁŘÍ 2023

7.9. Schůzka s rodiči v 15:30hod

11. – 15. – Školní projekt „Sadová slavnost“

12.9. Dopravní hřiště (třída Sovička)

13.9., 27.9. Projektový sportovní den (třída Sovička)

14.9. 1. klíč k přírodě (třída Sovička)

14.9. Pg porada

27.9. Dopravní hřiště (třída Sluníčko)