582 365 510 | 775 921 955

Dnes je 15. 6. 2024

O školce

Mateřská škola Držovice byla postavena v roce 1990. Je to účelová stavba, určená pro vzdělávání dětí předškolního věku. Veškeré prostory jsou z hlediska bezpečnosti, požární ochrany a hygieny v dobrém technickém stavu. Budova je jednopatrová, v přízemí bezbariérová. V průběhu let docházelo k mnoha změnám, jak v souvislosti s reorganizací mateřských škol, tak s osamostatněním obce Držovice.

Původně organizační složka státu byla v roce 2003 změněna na příspěvkovou organizaci. V roce 2004 sloučena s Mateřskou školou Prostějov, Smetanova ul.. K 31. 12. 2006 bylo toto odloučené pracoviště zrušeno a nově vzniklá obec Držovice, zřídila od 1. 1. 2007 Mateřskou školu Držovice, příspěvkovou organizaci. Od roku  2007 postupně docházelo k opravám a modernizaci budovy. Byla zrekonstruována stávající kotelna na moderní, plně automatickou. Ve dvou etapách byla vyměněna okna a dveře, tím došlo ke značné úspoře energie. Zrekonstruovány a vybaveny byly výdejny stravy u obou tříd. Prostorná zahrada školy s kopcem nabízí velké možnosti pobytu dětí v každém ročním období. V roce 2010 byla zahrada nově vybavena hracími prvky, byly tak vytvořeny podmínky pro optimální a bezpečné pohybové vyžití dětí. V roce 2015 byly provedeny opravy a nátěry fasády budovy, vyměněno dřevěné zábradlí, zrekonstruováno sociální zařízení personálu. V roce 2016 došlo k celkové rekonstrukci sociálních zařízení pro děti. Potupně dle opotřebení je zahrada doplňována a obměňována novými hracími prvky. V roce 2021 se začalo s rekonstrukcí třetí třídy. Kapacita byla navýšena na 75 dětí.