582 365 510 | 775 921 955

Dnes je 15. 6. 2024

Denní režim

Denní režim je přizpůsoben individuálním potřebám dětí. Jednotlivé činnosti na sebe navazují a přecházejí jedna do druhé. Vycházejí z okamžité situace ve skupině dětí. Režim je dostatečně flexibilní a umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit.

Pevně je stanovena doba jídla, pobytu venku a odpočinku.

  •   8:30   svačina
  • 11:45   oběd
  • 12:45   odpolední klidové činnosti
  • 14:45   odpolední svačina

Děti jsou denně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (mráz -10stupňů, silný déšť, vítr, náledí, inverze).  V případě nepříznivého počasí využíváme terasy a prostory na cvičení v 1. patře k pohybovým aktivitám. Pohybové aktivity a zdravotní cvičení jsou zařazovány vždy během dne.  K pobytu venku využíváme zahradu i okolní přírodu, tak aby děti měly co nejvíce přirozeného volného pohybu.

Individuální potřeba spánku každého dítěte je respektována tak, že všechny děti relaxují při četbě a potom se mohou postupně v klidu, s ohledem na spící kamarády věnovat klidovým činnostem. Děti musí dodržovat společně domluvená pravidla.